ขยะ : ส่องวิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

ขยะ : ส่องวิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

เมืองเอสกิลส์ทูนา ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดการขยะในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยระบบการจัดเก็บ แยกขยะ และการรีไซเคิลขยะจากครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เมืองเล็ก ๆ ในสวีเดนแห่งนี้แทบจะไม่มีขยะที่ต้องนำไปฝังกลบเลย

ความสำเร็จนี้ ไม่ได้มาจากทางการท้องถิ่นเมืองเอสกิลส์ทูนาเพียงอย่างเดียว ทว่ามาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองที่ปฏิบัติตามนโยบายการคัดแยกประเภทขยะอย่างเคร่งครัด

พวกเขาใช้ระบบคัดแยกขยะด้วย "ถุงขยะสีรุ้ง" ซึ่งเป็นถุงขยะสีสันฉูดฉาด 7 สี สำหรับใส่ขยะ 7 ประเภท เช่น เศษอาหาร กระดาษหนังสือพิมพ์ โลหะ ผ้า พลาสติก และกล่องกระดาษ ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษทิชชู่ใช้แล้ว และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จะต้องใส่แยกในถุงสีขาว

รหัสสีเหล่านี้ช่วยให้เครื่องสแกนในโรงงานรีไซเคิลสามารถคัดแยกประเภทของขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบางครั้งอาจมีความผิดพลาดไปบ้าง

โดยขยะประเภทอาหารจะนำไปเข้ากระบวนการที่โรงงานนี้โดยตรง เพื่อนำไปใช้ทำก๊าซชีวภาพสำหรับขับเคลื่อนรถประจำทางในเมือง

ระบบนี้ยังช่วยให้ขยะแต่ละชนิดปนเปื้อนกันน้อยกว่า ทำให้สามารถนำขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ไปใช้แปรรูปได้มากขึ้น

ส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้จะถูกส่งเข้าเตาเผาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเมือง เป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพบวกกับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากชาวเมือง ช่วยให้เอสกิลส์ทูนาสามารถบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรป (อียู) ในการรีไซเคิล 50% ของขยะให้ได้ภายในปี 2020 ได้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ทั้งยังลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบจนเกือบเป็นศูนย์ด้วย