รีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูป อีกหนทางแก้ปัญหาขยะล้นโลก?

รีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูป อีกหนทางแก้ปัญหาขยะล้นโลก?

ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อน แต่คุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีมีขยะจากผ้าอ้อมสำเร็จรูปใช้แล้วมากถึง 1.87 แสนล้านชิ้นทั่วโลก อีกทั้งขยะประเภทนี้ยังไม่เหมือนกับขยะจำพวกขวด กระป๋อง และกระดาษ ตรงที่นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ยาก

เดวิด ชุกแมน บรรณาธิการข่าววิทยาศาสตร์บีบีซี พาไปชมโรงงานรีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (พีแอนด์จี) ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลก โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะประเภทผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับกระบวนการรีไซเคิลผ้าอ้อมใช้แล้วที่นี่นั้น ในขั้นแรกคือนำผ้าอ้อมไปไว้ในแทงก์เก็บ เพื่อดูดกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไป จากนั้นจะนำผ้าอ้อมไปเข้าเครื่องเพื่อทำให้มันฉีกขาดออกจากกัน โดยใช้ความร้อน แรงดัน และไอน้ำ ขจัดของเสียออกจากผ้าอ้อม วัสดุที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำเข้าเตาอบให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียตกค้าง

ขั้นต่อไปคือการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ ในผ้าอ้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป อาทิ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่น เช่น ฝาขวดน้ำ หรือนำวัสดุดูดซับในผ้าอ้อมไปใช้ทำทรายแมว ขณะที่เยื่อเซลลูโลสสามารถนำไปใช้ทำนามบัตรได้