สุขภาพ : หนวดมนุษย์เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียมากกว่าขนสุนัข

สุขภาพ : หนวดมนุษย์เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียมากกว่าขนสุนัข

นี่อาจเป็นข่าวร้ายสำหรับบรรดาหนุ่มสายฮิปสเตอร์ เพราะงานวิจัยล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ พบหลักฐานบ่งชี้ว่า หนวดคนเรามีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในปริมาณมากกว่าเชื้อที่พบในขนสุนัข และเกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเรา

คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาล Hirslanden ในนครซูริก ศึกษาเรื่องนี้เพื่อค้นหาว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ที่มนุษย์จะติดโรคที่เกิดจากสุนัขหากใช้เครื่องตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง (เอ็มอาร์ไอ) เครื่องเดียวกับที่สัตวแพทย์ใช้ตรวจสัตว์

นักวิจัยจึงใช้ไม้ป้ายเก็บตัวอย่างเชื้อจากหนวดชายอายุ 18-76 ปี จำนวน 18 คน และเก็บตัวอย่างจากคอสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน 30 ตัว และพบหลักฐานที่น่าประหลาดใจ

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างที่เก็บได้จากหนวดชายทั้งหมดมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในระดับสูง ขณะที่สุนัขที่มีปริมาณแบคทีเรียในระดับสูงมีอยู่ 23 ตัว ส่วนที่เหลือมีระดับเชื้อแบคทีเรียอยู่ในระดับปานกลาง

นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่า หนวดผู้ชาย 7 คนมีเชื้อแบคทีเรียที่อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

เกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนเรา นอกจากนี้ยังพบว่า หลังจากแพทย์ใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอตรวจสุนัขแล้วทำการฆ่าเชื้อ ก็พบว่าที่เครื่องมีเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมนุษย์

ศ. อันเดรียส กัตไซต์ จากโรงพยาบาล Hirslanden ระบุว่า ผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่าสุนัขสะอาดกว่าชายมีหนวด

อย่างไรก็ตาม นายคีธ เฟล็ตต์ ผู้ก่อตั้ง Beard Liberation Front กลุ่มต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนขนดก แสดงความกังขาต่องานวิจัยชิ้นนี้

"ผมคิดว่าคุณจะพบกับสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายหากได้เก็บตัวอย่างจากเส้นผม และมือของมนุษย์ แล้วนำมันไปตรวจ...ผมไม่เชื่อว่ามีแต่หนวดเท่านั้นที่ไม่สะอาด"

เขาชี้ว่า ปัจจุบัน "ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องเชิงลบเกี่ยวกับหนวดออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเกลียดกลัวหนวดเครา (Pogonophobia) อย่างไร้เหตุผลมากกว่าสิ่งอื่นใด"