ปลูกผักอย่างไรในขั้วโลกเหนือ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปลูกผัก : ชายผู้ทำเกษตร ด้วยหวังสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนในสภาพอากาศหฤโหดที่ขั้วโลกเหนือ

  • 21 พฤษภาคม 2019

ที่เมืองลองเยียร์เบียน ในหมู่เกาะสวาลบาร์ด ส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ มีชายคนหนึ่งได้ริเริ่มการปลูกผักไว้บริโภคในท้องถิ่น ด้วยความหวังที่จะสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในชุมชนที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของโลก

เบน วิดมาร์ เป็นชาวอเมริกันที่เข้าไปลงหลักปักฐานในลองเยียร์เบียน เมืองหลักของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือไปราว 1,000 กม.

ตลอดระยะเวลาราว 12 ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ เบน ได้เห็นว่าคนท้องถิ่นต้องนำเข้าผักสดต่าง ๆ จากแผ่นดินใหญ่ และอาหารเหล่านี้มักบรรจุมาในห่อพลาสติก ทำให้การนำเข้าอาหารมายังสวาลบาร์ดแต่ละครั้ง เท่ากับการนำขยะพลาสติกเข้าไปที่นั่นด้วย

ความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ เบน ตัดสินใจลงมือปลูกผักในดินแดนที่มีสภาพอาการสุดหฤโหดแห่งนี้ ด้วยความหวังที่จะทำให้สวาลบาร์ดมีแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนไว้บริโภคในท้องถิ่น และทำให้หมู่เกาะแห่งนี้ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง

ปัจจุบันเบนปลูกผักในโรงเรือนกลางแจ้งช่วงหน้าร้อน และเพาะต้นอ่อนผักไว้ในอาคารช่วงหน้าหนาว เขานำผลผลิตที่ได้ส่งขายให้แก่ร้านอาหารในท้องถิ่น ส่วนเศษอาหารที่เหลือก็นำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ใส่พืชผักที่จะปลูกต่อไป

เบนหวังว่าโครงการของเขาจะช่วยให้ผู้คนหันมาปกป้องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น "ผู้คนทั่วโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือ และเราอยากเริ่มทำที่นี่ให้สมบูรณ์แบบ แล้วออกไปช่วยคนเหล่านี้" เขากล่าว