ออฟฟิศหนาวเกินไป ทำลายประสิทธิภาพในการคิดของพนักงานหญิง

Woman working at desk with laptop, hands closing face

เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด สำนักงานหลายแห่งมักจะเร่งเครื่องปรับอากาศให้กระหน่ำทำความเย็นกันอย่างเต็มที่ จนบางครั้งกลายเป็นว่าภายในตัวอาคารหนาวเย็นเกินไป ซึ่งนอกจากจะทำให้ป่วยได้แล้ว ยังส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ความคิดของผู้หญิงอีกด้วย

ทีมนักวิจัยจากสหรัฐฯและเยอรมนี ทำการทดสอบกับอาสาสมัคร 543 คน เพื่อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของทั้งเพศชายและหญิง โดยได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสารวิชาการ PLOS ONE

มีการทดลองให้อาสาสมัครทั้งสองเพศแก้โจทย์ปัญหาตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเล่นเกมผสมตัวอักษร โดยต้องทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้ในหลายห้อง ซึ่งแต่ละห้องได้ปรับอุณหภูมิไว้แตกต่างกันตั้งแต่ 16-32 องศาเซลเซียส โดยอาสาสมัครจะได้รับเงินรางวัลหากตอบได้ถูกต้องในแต่ละคำถาม

ผลที่ได้พบว่า อาสาสมัครหญิงสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นมากในด้านคณิตศาสตร์และภาษา หากอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิม โดยความแตกต่างเพียง 1 องศาเซลเซียส ทำให้พวกเธอทำคะแนนได้ดีขึ้นเกือบ 2% ในขณะที่อาสาสมัครชายส่วนใหญ่ทำคะแนนได้แย่ลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม การปรับอุณหภูมิห้องให้สูงขึ้นไม่กี่องศา ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้หญิงเพิ่มขึ้นหลายเท่า ในขณะที่ผู้ชายซึ่งดูเหมือนจะชอบอุณหภูมิระดับต่ำกว่า ได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเหมาะกับผู้หญิง

ก่อนหน้านี้ ระดับอุณหภูมิตามสำนักงานต่าง ๆ ในสหรัฐฯ และในอีกหลายประเทศ มักจะถูกปรับตั้งไว้ที่ราว 20-22 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอัตราการเผาผลาญในร่างกายของชายวัย 40 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ในขณะที่ผู้หญิงส่วนมากต้องการสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นกว่า 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า ผลการทดลองชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการปรับอุณหภูมิในตัวอาคารให้สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงาน และทำให้พนักงานรู้สึกเย็นสบายกำลังดีแล้ว องค์กรจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพในการคิดของพนักงานหญิงที่เพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การทดลองในครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีการทำซ้ำเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องอีกหลายครั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้การทดลองในเรื่องระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละเพศ มักได้ผลที่กลับกันไปมาไม่แน่นอน ทั้งมีการถกเถียงกันจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็น "สงครามเครื่องปรับอากาศ" ระหว่างชายและหญิงเลยทีเดียว