สาวเอเชียผู้หันหลังให้พลาสติก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

พลาสติก : สาวเอเชียผู้ดำเนินชีวิตแบบก่อขยะให้น้อยที่สุด

  • 20 มิถุนายน 2019

รายงาน จาก Ocean Conservancy องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรเมื่อปี 2015 ระบุว่า จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่ในกลุ่มประเทศผู้ก่อขยะพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลก

ประเทศเหล่านี้ไม่เพียงจะเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกที่คนภายในประเทศตัวเองก่อขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องแบกรับภาระขยะพลาสติกจากต่างประเทศด้วย

โดยในช่วงวิกฤตเมื่อเดือน ม.ค.ปี 2017 สหราชอาณาจักรส่งออกขยะ 28,000 ตันสู่จีนภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน แต่หลังจากจีนสั่งห้ามการนำเข้าขยะจากต่างแดน อัตราดังกล่าวก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ ส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องดิ้นรนหาที่ส่งออกขยะแห่งใหม่

วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพอันน่าตกตะลึงของท้องทะเล และแม่น้ำลำคลองที่เต็มไปด้วยแพขยะในอินโดนีเซีย รวมทั้งภาพอันน่าสลดของวาฬที่ตายจากการกินขยะพลาสติกในไทยและฟิลิปปินส์ที่ถูกแชร์ต่อ ๆ กันทางโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้ผู้คนในประเทศเหล่านี้หันมารักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

บีบีซีได้พูดคุยกับผู้หญิงรุ่นใหม่ 3 คน ใน 3 ประเทศผู้ก่อขยะพลาสติกรายใหญ่ คือ จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่ตระหนักถึงปัญหานี้ และดำเนินชีวิตตามวิถี Zero waste หรือ ขยะเหลือศูนย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือพยายามลดการก่อขยะ และนำขยะที่ก่อมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) บ่งชี้ว่า ในแต่ละปีชาวโลกใช้ถุงพลาสติกราว 5 แสนล้านใบ และพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเลอย่างน้อย 8 ล้านตัน กำลังคุกคามสัตว์ทะเล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ภายในปี 2050 มหาสมุทรจะมีพลาสติกมากกว่าประชากรปลาทั้งหมด