จิตวิทยา : วัยรุ่นไม่มีแฟนซึมเศร้าน้อยกว่า - มีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า

  • 17 กันยายน 2019
คนจับมือ Image copyright Getty Images

หนุ่มน้อยสาวน้อยวัยใสที่ยังไม่มีแฟนหรือแทบจะไม่ได้ไปออกเดทกับใครเขา มักถูกมองว่าขาดเสน่ห์หรือเข้าสังคมได้ไม่ดีนัก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมวัยรุ่นในสหรัฐฯ ก็เชื่อกันมานานว่า วัยรุ่นที่มีคู่คบหาดูใจจะมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดีกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน แต่ความเชื่อนี้กำลังถูกท้าทายเสียแล้ว

ทีมนักวิจัยด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียของสหรัฐฯ ตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดลงในวารสาร "สุขภาพในโรงเรียน" (Journal of School Health) โดยระบุว่า ผลการติดตามเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7 ปีกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชี้ว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้คบหาเป็นแฟนกับใครและไม่ค่อยได้ออกเดทนั้น ไม่ได้มีพัฒนาการทางจิตวิทยาตามวัยด้อยไปกว่าเพื่อนที่มีแฟน หนำซ้ำยังมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า และมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าด้วย

บรูก ดักลาส นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ผู้นำทีมวิจัยข้างต้นบอกว่า "การมีแฟนหรือได้ออกเดทอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติของกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางอายุ 15-17 ปี ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมา แต่กลับไม่เคยมีการศึกษากันอย่างจริงจังมาก่อนว่า วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแบบตรงกันข้ามจะด้อยกว่าในเชิงทักษะทางอารมณ์และสังคมจริงหรือไม่"

Image copyright Getty Images

มีการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้วัยรุ่นเหล่านี้ตอบคำถามและประเมินตนเองเป็นระยะ ทั้งในเรื่องที่ว่ามีแฟนหรือได้คบหาดูใจกับใครหรือไม่ รวมทั้งตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนที่โรงเรียนและสมาชิกในครอบครัวที่บ้าน แบบสำรวจยังถามถึงภาวะทางอารมณ์ว่ามีอาการซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายบ้างหรือไม่ด้วย

นอกจากนี้ ทีมผู้วิจัยยังให้ครูประจำชั้นของวัยรุ่นแต่ละคนประเมินพฤติกรรมของพวกเขาในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะความเป็นผู้นำ และแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า ก่อนจะประมวลผลข้อมูลทั้งสองชุดเข้าด้วยกัน

ผลปรากฏว่า นักเรียนวัยรุ่นที่ไม่มีแฟนหรือไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ออกเดท กลับมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่แตกต่างหรือดียิ่งกว่าเพื่อนที่มีคนรักเสียอีก ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีความรู้สึกทุกข์เศร้าหรือสิ้นหวังน้อยกว่ากลุ่มเพื่อนที่มีแฟนอย่างมีนัยสำคัญด้วย

"ผลการศึกษานี้ชี้ว่า วัยรุ่นที่ไม่มีแฟนหรือความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวกับผู้อื่น ไม่ได้เป็นพวกเข้ากับสังคมไม่ได้แต่อย่างใด วัยรุ่นสามารถเลือกที่จะยังไม่มีคู่รัก โดยยังคงมีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมที่เหมาะสมตามวัยไปพร้อมกันได้ โดยไม่ถือว่าผิดปกติ" ผู้นำทีมวิจัยกล่าว

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม