ชาวมายาในเม็กซิโกหันมานับถืออิสลามได้อย่างไร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ศาสนา : ชาวมายาในเม็กซิโกหันมานับถืออิสลามได้อย่างไร

  • 19 กันยายน 2019

เม็กซิโก เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทว่าในใจกลางชุมชนชาวมายา ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเม็กซิโก ในรัฐเชียปัส ทางภาคใต้ของประเทศนั้น กลับมีชุมชนชาวมุสลิมตั้งอยู่

ในพื้นที่รัฐเชียปัส มีชาวมายาที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ราว 300 คน แม้ในอดีตชนพื้นเมืองเหล่านี้จะเคยมีวัฒนธรรมบูชาเทพเจ้า ทว่าเมื่อเม็กซิโกตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนในศตวรรษที่ 16 ก็ได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ชาวมุสลิมจากสเปนได้นำศาสนาอิสลามเข้าไปเผยแผ่ในเม็กซิโก

อิบราฮิม เชเชฟ อิหม่ามคนหนึ่งในรัฐเชียปัส เล่าว่า เขาหันไปนับถือศาสนาอิสลามตอนอายุประมาณ 15 ปี

"ผมเป็นคนแรกในครอบครัว...ตอนนั้นผมไม่รู้จักศาสนาอิสลาม พวกเขาร้องเพลงที่ผมไม่เข้าใจ นั่นคือสิ่งที่เรียกความสนใจจากผม"

หลังจากได้เรียนรู้ศาสนาอิสลาม อิบราฮิม ก็ชักชวนให้ครอบครัว และคนรู้จักหันมาเข้าร่วมศาสนา

"น่ายินดีที่พวกเขาหันมาเป็นมุสลิม และนั่นคือจุดที่ทำให้ชุมชนเราใหญ่ขึ้น"