สุขภาพ : แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจเร่งกระบวนการแก่ชรา

สุขภาพ : แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจเร่งกระบวนการแก่ชรา

งานวิจัยจากสหรัฐฯ พบหลักฐานบ่งชี้ว่า แสงสีฟ้า (Blue light) ที่แผ่ออกมาจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต อาจไปเร่งกระบวนการแก่ชราของร่างกาย

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Aging and Mechanisms of Disease ชิ้นนี้เป็นผลงานของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ในสหรัฐฯ ที่ทำการศึกษาเรื่องผลกระทบจากแสงสีฟ้า

ทีมนักวิจัยใช้แมลงวันทอง หรือ แมลงหวี่ ในการศึกษา เนื่องจากมีกลไกเซลล์และการพัฒนาแบบเดียวกับสัตว์หลายชนิด ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย

ผลการศึกษาพบว่า แมลงวันที่ได้รับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับแสงเข้าตาโดยตรง เนื่องจากแมลงวันบางตัวตาบอดจากการกลายพันธุ์ มีชีวิตสั้นกว่ามาก เมื่อเทียบกับแมลงวันที่ไม่ได้รับแสงนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่อาจเป็นผลจากการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน

การค้นพบครั้งนี้สนับสนุนผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับอันตรายของแสงสีฟ้า ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสายตา และอาจรบกวนการทำงานของวงจรระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือ "นาฬิการ่างกาย" ของคนเรา จนส่งผลเสียต่อรูปแบบการนอน