กลุ่มหญิงอินเดียแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยตัวเอง
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“จัล ซาฮีลิส” (มิตรแห่งน้ำ) รวมตัวกันแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากผู้ชาย

  • 2 ธันวาคม 2019

กลุ่มผู้หญิงที่เรียกตนเองว่า "จัล ซาฮีลิส" (มิตรแห่งน้ำ) ร่วมกันจัดการวิกฤตขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งในเขตบุนเดลคันต์ ทางตอนกลางของอินเดีย

ผู้หญิงกว่า 500 คนจากกว่าร้อยหมู่บ้าน รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ตั้งแต่ซ่อมแซมบ่อน้ำ ไปจนถึงพบปะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ

พวกเธอบอกว่าการร่วมแรงกัน ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอขึ้น มีชลประทานที่ดีขึ้น และไม่ต้องเดินไปหิ้วน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง