นักฟิสิกส์เสนอใช้เอกภพคู่ขนานแก้ปัญหาเรื่องเดินทางข้ามเวลา

ภาพคนถือเข็มนาฬิกา

ที่มาของภาพ, Getty Images

ความพยายามสร้าง "ไทม์แมชชีน" หรือเครื่องมือเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตหรืออนาคตเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเสมอ แต่ยังมีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ผู้ที่เดินทางข้ามเวลาไปจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในยุคสมัยของตนเองได้หรือไม่

ปัญหาลักษณะนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า "ปฏิทรรศน์คุณปู่" (grandfather paradox) โดยปฏิทรรศน์นั้นคือข้อความที่มีตรรกะถูกต้องเป็นจริงแต่มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง และปฏิทรรศน์เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาที่มีชื่อเสียงนั้น ได้แก่เรื่องที่สมมติว่ามีคนโดยสารไทม์แมชชีนไปในอดีต เพื่อสังหารปู่ของตนเองเสียก่อนจะถึงวัยมีลูกหลาน แต่การกระทำนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในเวลาต่อมาด้วย โดยคนผู้นั้นก็จะไม่ได้เกิดมาและมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไป

เหตุการณ์สมมตินี้ยังทำให้เกิดคำถามต่อไปว่า หากคนที่ย้อนเวลาไปสังหารปู่ของตนเองหายไปจากโลกนี้เสมือนว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่มาก่อน ก็ย่อมแสดงว่าไม่เคยมีผู้ใดไปสังหารปู่ของเขาใช่หรือไม่ ?

ปัญหาย้อนแย้งน่าปวดหัวนี้ ทำให้หลายคนเกรงว่า หากการเดินทางข้ามเวลาทำได้จริงขึ้นมาเมื่อใด อาจจะเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในเส้นเวลา (timeline) ของประวัติศาสตร์ก็เป็นได้

แต่ล่าสุดนักฟิสิกส์ 2 รายจากสถาบันเพริมีเทอร์เพื่อการศึกษาฟิสิกส์ทฤษฎี (PITP) ของแคนาดา ซึ่งได้แก่ ดร. บารัก โชชานี และดร. เจคอบ เฮาเซอร์ ได้เสนอวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่จะเกิดจากปฏิทรรศน์คุณปู่ ในบทความที่เผยแพร่ทางคลังเอกสารวิชาการออนไลน์ arXiv.org โดยแนะให้ผู้เดินทางด้วยไทม์แมชชีนกระโดดข้ามไปมาระหว่างเอกภพคู่ขนานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

ร็อด เทย์เลอร์ นำแสดงในภาพยนตร์ยุคทศวรรษ 1960 ที่สร้างจากนิยายของเอช.จี. เวลส์ เรื่อง The Time Machine

นักฟิสิกส์ทั้งสองระบุว่า วิธีการนี้มีความเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์ โดยอาจใช้รูหนอน (wormhole) ซึ่งเป็นช่องทางพิเศษที่เกิดขึ้นจากการบิดเบี้ยวของปริภูมิ-เวลา (space-time) เดินทางข้ามไปมาระหว่างเอกภพคู่ขนานจำนวนมาก ซึ่งเอกภพคู่ขนานเหล่านี้มีเส้นเวลาของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เหมือนกัน มีรายละเอียดต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อย และแยกออกจากกันด้วยค่าความแตกต่างทางคณิตศาสตร์

ผลจากการคำนวณชี้ว่า จำนวนของเอกภพคู่ขนานที่ต้องใช้สำหรับวิธีนี้จะต้องมีจำนวนมาก แต่ไม่ถึงกับมากเป็นอนันต์ จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอีกเส้นเวลาหนึ่งได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นเวลาประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในเอกภพของผู้ใช้ไทม์แมชชีนเอง

แต่แน่นอนว่า วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก ตามจินตนาการในนิยายหรือภาพยนตร์ได้ เช่นเราอาจจะย้อนเวลาไปสังหารฮิตเลอร์ในเอกภพคู่ขนานได้ แต่ในเอกภพของเราสงครามโลกครั้งที่สองก็จะยังคงเกิดขึ้นและให้ผลเช่นเดิม