ลองทายว่าเมืองใดในยุโรปที่เป็นหนึ่งเรื่องการรีไซเคิลขยะ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สิ่งแวดล้อม : เมืองหลวงสโลวีเนีย เมืองที่รีไซเคิลขยะได้มีประสิทธิภาพที่สุดในยุโรป

  • 29 ธันวาคม 2019

กรุงลูบลิยานาของสโลวีเนีย ถูกยกให้เป็นเมืองที่มีระบบจัดการและรีไซเคิลขยะได้มีประสิทธิภาพที่สุดในทวีปยุโรป เมืองนี้สามารถรีไซเคิลขยะจากครัวเรือนได้ถึง 70%

ภายในระยะเวลาเพียง 15 ปี กรุงลูบลิยานา ได้เปลี่ยนจากเมืองที่ไม่มีระบบการรีไซเคิลขยะ มาเป็นเมืองที่ "ปฏิวัติด้านการจัดการขยะ" และเป็นเมืองแรกในยุโรปที่ตั้งเป้าลดขยะให้เหลือศูนย์

ทางการเมืองดำเนินมาตรการนี้โดยส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะตั้งแต่ที่บ้าน โดยขยะจำพวกพืชและอาหารต่าง ๆ จะถูกนำไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร

แต่หากเป็นขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ชาวเมืองจะต้องนำไปทิ้งลงในถังขยะที่แยกเป็นพิเศษ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการทิ้งครั้งละประมาณ 30 บาท โดยเมื่อขยะประเภทนี้ไปถึงโรงงานก็จะถูกส่งเข้ากระบวนการเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไป

ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ขยะที่จะถูกส่งไปฝังกลบในบ่อขยะลดปริมาณลงมาก จนทำให้เมืองต้องเริ่มปิดใช้งานบ่อขยะหลายแห่งลง อย่างไรก็ตาม เมืองหลวงของสโลวีเนียแห่งนี้ตั้งเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ประชาชนลดการก่อขยะอย่างสิ้นเชิง