ปลูกพืชในหลุมหลบภัย เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปลูกผัก : ฟาร์มใต้ดิน เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน?

  • 29 ธันวาคม 2019

เบื้องล่างถนนที่พลุกพล่านในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีฟาร์มปลูกพืชผักนานาชนิดซุกซ่อนอยู่ ธุรกิจเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างแหล่งอาหารในท้องถิ่นให้ชาวกรุงแล้ว ก็ยังช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่งสินค้าระยะทางไกล ๆ ด้วย

หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจปลูกผักลักษณะนี้ก็คือบริษัท Growing Underground ซึ่งเป็นธุรกิจเจ้าแรกของลอนดอนที่ทำฟาร์มปลูกผักใต้ดิน โดยใช้พื้นที่ที่เคยเป็นหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาปลูกพืชผักและสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งป้อนให้แก่ร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่น

ส่วนธุรกิจเกษตรในเขตเมืองอีกรายก็คือ บริษัท Article 25 ที่ใช้ห้องใต้ดินในการปลูกเห็ดชนิดต่าง ๆ โดยใช้กากกาแฟที่เหลือทิ้งจากร้านกาแฟต่าง ๆ มาเป็นวัสดุเพาะเห็ด ทดแทนวัสดุที่นิยมใช้ในการเพาะเห็ดอย่างขี้เลื่อย

อเล็กซ์ ริซโซ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Article 25 บอกว่า แนวคิดหลักในการทำธุรกิจของบริษัทก็คือ "ความยั่งยืน" โดยเป็นการใช้ระบบเพาะปลูกที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติ มากกว่าจะเป็นการปลูกพืชที่สวนทางกับธรรมชาติ

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเลือกปลูกเห็ดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่มืด ทำให้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างมาก และเขาหวังว่าการทำเกษตรแนวนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการปลูกพืชเลี้ยงปากท้องของผู้คนในอนาคต