พบความแก่ชรามีอย่างน้อย 4 แบบ คุณจะเป็นแบบไหนเมื่อสูงวัยมากขึ้น

  • 29 มกราคม 2020
Senior citizens in Russia Image copyright Getty Images

การที่คนเราแก่ตัวลงนั้น ไม่ได้วัดกันตรงตัวเลขอายุที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ความชราภาพที่แท้จริงดูกันที่ความเสื่อมถอยของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ความแก่ชรานั้นมีอยู่อย่างน้อย 4 แบบ โดยแบ่งตามประเภทของอวัยวะและระบบการทำงานของร่างกาย ที่มีแนวโน้มจะเสื่อมสภาพลงได้มากที่สุดในแต่ละบุคคล

ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ เผยผลการศึกษาข้างต้นในวารสาร Nature Medicine โดยระบุว่าร่างกายของคนเรานั้นมี "ประเภทความชรา" (ageotypes) ที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกได้อย่างน้อย 4 ประเภทคือ กลุ่มภูมิคุ้มกันชรา, กลุ่มตับชรา, กลุ่มไตชรา และกลุ่มระบบเผาผลาญชรา

ประเภทของความชราที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับอายุจริงของบุคคลนั้น และมนุษย์แต่ละคนก็มีแนวโน้มจะเกิดความชราประเภทใดประเภทหนึ่งได้ไม่เหมือนกัน หรือบางคนอาจมีลักษณะร่วมผสมผสานระหว่างความชรามากกว่าหนึ่งประเภทได้

การแบ่งแยกประเภทของความชรานี้ ได้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และความเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ที่เป็นสารเคมีหลายร้อยชนิดในร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง 43 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 29-75 ปี โดยมีการติดตามเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีเต็ม และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างหนุ่มสาวกับคนชรา

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ การตรวจหาค่าของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) หลายชนิด ทำให้ทราบถึงรูปแบบของความชราที่เราเผชิญอยู่ได้

ทีมผู้วิจัยพบว่ามีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกว่า 600 ชนิด ที่สามารถบ่งบอกถึงอายุที่แท้จริงของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่นสารก่อการอักเสบ, จุลินทรีย์, สารพันธุกรรม, โปรตีนหลายชนิด และสารที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญใช้พลังงานหรือเมตาบอลิซึม

ศาสตราจารย์ ไมเคิล ชไนเดอร์ ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า "การค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้ ทำให้เราจัดแยกประเภทของความชราในแต่ละบุคคลออกได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ ๆ แต่ในอนาคตหากมีการค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีก ในกลุ่มประชากรที่มากกว่าเดิม ก็อาจจำแนกประเภทของความชราได้ละเอียดมากขึ้น และอาจจะมีรูปแบบของความชราหลากหลายประเภทขึ้น"

Image copyright Getty Creative Stock

"คนกลุ่มที่มีระบบภูมิคุ้มกันชราหรือเสื่อมสภาพ จะพบสารก่อการอักเสบสะสมในตัวเองมากกว่าคนอื่น ๆ คนกลุ่มที่มีตับหรือไตชราจะพบค่าของสารที่แสดงถึงความเสื่อมถอยของอวัยวะดังกล่าวสูง ส่วนคนกลุ่มที่ระบบเผาผลาญชราจะพบปริมาณน้ำตาลในเลือดอยู่มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งแสดงถึงการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลกลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

"หากเราได้รู้ถึงประเภทของความชราในแต่ละคน จะทำให้ง่ายต่อการหาวิธีป้องกันและหยุดยั้งการเสื่อมสภาพของร่างกายได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีความจำเพาะเจาะจงในการใช้ยาหรือใช้วิธีรักษาต่าง ๆ กับแต่ละบุคคลมากขึ้น"

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม