ไวรัสโคโรนา : เราจะป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 ได้อย่างไร

ทำอย่างไนให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สาเหตุของโรคโควิด-19 รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ฉันจะป้องกันตัวอย่างไร ?