ดวงอาทิตย์ "อ่อนแรง" ผิดปกติ เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ที่คล้ายกัน

ดวงอาทิตย์

ที่มาของภาพ, NASA / SDO

แม้ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ดวงอาทิตย์ได้เกิดปรากฎการณ์ปะทุพลังงานรุนแรง เช่นการเกิดเปลวสุริยะหรือโซลาแฟลร์ รวมทั้งพายุสุริยะที่สร้างความเสียหายแก่เครือข่ายเทคโนโลยีต่าง ๆ บนโลกหลายครั้ง แต่เมื่อนำข้อมูลความเคลื่อนไหวทางแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่น ๆ แล้ว นักดาราศาสตร์กลับพบว่าดวงอาทิตย์ของเรายังจัดว่าอ่อนแรงกว่าเพื่อนอยู่หลายเท่า

ทีมนักดาราศาสตร์จากสถาบันมักซ์พลังค์เพื่อการวิจัยระบบสุริยะ (MPS) ในเยอรมนี ตีพิมพ์รายงานวิจัยล่าสุดลงในวารสาร Science โดยระบุว่าพวกเขาได้ตรวจสอบระดับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์ย้อนหลังไปหลายพันปี โดยวิเคราะห์จากข้อมูลหลายประเภท

ข้อมูลที่สามารถชี้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์ ตลอดช่วงเวลาอย่างน้อย 9,000 ปีที่แล้ว ได้แก่จำนวนของจุดมืดที่ปรากฎบนดวงอาทิตย์ในแต่ละปี ซึ่งมีการจดบันทึกไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบตั้งแต่ปี 1610 รวมทั้งการกระจายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุอย่างคาร์บอนและเบริลเลียม ซึ่งอยู่ในวงปีของต้นไม้และชั้นน้ำแข็งเก่าแก่ที่นักวิทยาศาสตร์ขุดเจาะขึ้นมา

ทีมผู้วิจัยพบว่า ตลอดช่วงเวลาเกือบหมื่นปีซึ่งเป็นเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ ของช่วงชีวิตอันยาวนานถึง 4.6 พันล้านปีของดวงอาทิตย์นั้น มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นความผันแปรของการส่องสว่างและการปะทุพลังงานหลากหลายแบบ ในระดับความรุนแรงที่แทบไม่ต่างไปจากช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

เมื่อนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นี้ไปเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ที่คล้ายคลึงกับดวงอาทิตย์ ซึ่งได้แก่ดาวฤกษ์ที่มีอายุ, คาบการหมุนรอบตัวเอง, อุณหภูมิพื้นผิว และสัดส่วนของธาตุหนักที่เป็นองค์ประกอบใกล้เคียงกัน จำนวนทั้งสิ้น 369 ดวง ผลที่ได้กลับชี้ว่าดวงอาทิตย์มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังน้อยกว่าเพื่อนถึง 5 เท่า

ที่มาของภาพ, MPS

คำบรรยายภาพ,

กราฟเปรียบเทียบความผันแปรของการส่องสว่างระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่ง

ดร. ทีโม ไรน์โฮลด์ ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า "ผลการศึกษาของเราชี้ว่า ดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในช่วงสงบนิ่งมาแล้วอย่างน้อย 9,000 ปี ซึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ไม่ตรงกับความเป็นจริง"

อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยระบุด้วยว่า ภาวะสงบนิ่งและอ่อนแรงผิดปกติของดวงอาทิตย์อาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร และอาจมีความเคลื่อนไหวตื่นตัวทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างมากในอีกหลายแสนหรือหลายล้านปีข้างหน้าได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การที่ดวงอาทิตย์ค่อนข้างนิ่งเงียบ ไม่ปะทุพลังงานรุนแรงในยุคปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตประจำวันของชาวโลก ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบหนักจากปรากฎการณ์อย่างพายุสุริยะ