สภาพอากาศ และ ภูมิอากาศ แตกต่างกันอย่างไร

สภาพอากาศ และ ภูมิอากาศ แตกต่างกันอย่างไร

ในขณะที่โลกของเรากำลังร้อนขึ้นทุกขณะ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่า "สภาพอากาศ" (weather) และ "ภูมิอากาศ" (climate) มีความแตกต่างกันอย่างไร

สภาพอากาศ คือภาวะลมฟ้าอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ และจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยนักพยากรณ์อากาศจะดูเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความกดอากาศ ทิศทางลม และความชื้นในอากาศในภูมิภาคหนึ่ง ๆ และในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่า วันนี้จะมีแสงแดดจัดหรือไม่ พรุ่งนี้จะมีฝนตกหรือเปล่า และมีโอกาสที่หิมะจะตกเพียงใด เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปการพยากรณ์อากาศในระยะสั้นมักค่อนข้างแม่นยำ

ส่วนภูมิอากาศ คือ สภาพอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องยาวนาน และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น ภูมิอากาศแบบขั้วโลก ซึ่งจะมีลักษณะอากาศหนาวเย็นโดยมาก ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่จะเกี่ยวข้องปัจจัยต่าง ๆ บนโลกที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิอากาศในแต่ละที่มีความต่างกัน

นักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยเฉลี่ย เพื่อให้ทราบแนวโน้มในระยะยาวว่าภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันก็ชัดเจนว่า โลกของเรากำลังร้อนขึ้น และมันกำลังส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสรรพชีวิตบนโลกของเรา ทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว น้ำแข็งในทะเลละลาย และระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน