ติดต่อเรา

  • 21 มิถุนายน 2018

กรุณาใช้ฟอร์มนี้เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบริการของบีบีซีไทย

ความคิดเห็นที่ส่งมาอาจถูกปรับให้กระชับเพื่อความเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ หรืออ่านออกอากาศ กรุณาระบุให้ชัดเจนหากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ หรือไม่ต้องการให้นำความคิดเห็นของท่านมาเผยแพร่

บีบีซีไทยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ผู้อื่นภายนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ หากท่านมีความประสงค์จะร้องเรียน กรุณาติดต่อเราผ่านหน้า เรื่องร้องเรียน

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณกรอกจะผ่านการประมวลผลโดยบีบีซีและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเราใช้ในระบบรับข้อร้องเรียนและการติดต่อกับผู้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อจุดประสงค์ในการรายงานและรับฟังความเห็นและข้อติชมของคุณ

บีบีซีและผู้ให้บริการของเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บข้อมูลขององค์กรและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บีบีซีจะประมวลข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมในฐานะองค์กรสื่อ เพื่อติดต่อและให้คำตอบต่อข้อคิดเห็นและข้อกังวลของผู้รับข้อมูลข่าวสาร

เข้าไปอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของบีบีซี เพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบีบีซีดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลของคุณ

หากคุณได้แจ้งข้อร้องเรียนต่อบีบีซีเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณไม่พึงพอใจกับการตอบของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน
คำสงวนสิทธิ์