ร้องเรียน

กรุณาใช้ฟอร์มนี้เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบีบีซีไทย

เราจะพยายามตอบกลับต่อข้อร้องเรียนภายใน 14 วัน แต่ก็ไม่อาจเป็นเช่นนั้นเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของบีบีซี กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint/

ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน
คำสงวนสิทธิ์