แนะนำ BBC

BBC เป็นผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สาธารณะชั้นนำของโลก และมีภารกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยรายการที่ให้ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิง

BBC ก่อตั้งขึ้นตามความในรัฐธรรมนูญอังกฤษ และได้รับเงินสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการครอบครองโทรทัศน์จากครัวเรือนในสหราชอาณาจักร

เราใช้รายได้จากค่าธรรมเนียมเพื่อให้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ 9 สถานี ในจำนวนนี้มี BBC Three ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกที่หันมาออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตเมื่อปี 2559 นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุแห่งชาติ 10 สถานี สถานีวิทยุท้องถิ่น 40 สถานี และเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก

BBC World Service ออกอากาศทั่วโลกทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต โดยนำเสนอข้อมูลและข่าวสารด้วยภาษา 27 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสำหรับให้บริการนานาชาติ

เรามีกิจการเชิงพาณิชย์หลายกิจการซึ่งรวมถึง BBC Worldwide BBC ใช้กำไรจากกิจการเหล่านี้ลงทุนผลิตรายการและให้บริการต่าง ๆ