ข้อตกลงการค้า 5 รูปแบบที่สหราชอาณาจักรอาจนำไปใช้หลังออกจากอียู

  • 13 พฤศจิกายน 2016
ธงสหราชอาณาจักราและธงอียู Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ เมือสหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ต้องมีการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าใหม่ทั้งหมด

ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรในฐานะสมาชิกอียูได้ถูกรวมเข้าไปในข้อตกลงการค้าทุกฉบับที่อียูทำกับคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันอียูมีข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าต่างๆ 22 ฉบับ และมีข้อตกลงการค้าพหุภาคีอีก 5 ฉบับ ดังนั้นหากสหราชอาณาจักรยังต้องการคงข้อตกลงการค้าเหล่านี้ต่อไปก็จะต้องเปิดเจรจากับประเทศคู่ค้าเหล่านี้ใหม่ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวบอกว่า อังกฤษเป็นตลาดใหญ่ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดใจให้ประเทศต่างๆอยากเจรจาทำการค้าด้วย ซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนการแยกตัวจากอียู ชี้ว่า นี่จะเป็นโอกาสให้สหราชอาณาจักรมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องการค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งรูปแบบการค้าที่สหราชอาณาจักรอาจนำไปใช้ได้มีอยู่ด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ

รูปแบบนอร์เวย์ ซึ่งเป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) จึงมีสิทธิ์เข้าถึงการค้าแบบตลาดเดียวของอียูได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็จะต้องจ่ายเงินสมทบและปฏิบัติตามกฎหมายส่วนใหญ่ของอียู ซึ่งรวมถึงการเปิดพรมแดนให้พลเมืองอียูเดินทางเข้าไปทำงานได้อย่างเสรี แต่ข้อเสียของการค้ารูปแบบนี้คือการที่นอร์เวย์จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในตลาดเดียวของอียู

Image copyright Thinkstock

รูปแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) จึงมีสิทธิ์เข้าถึงตลาดอียูผ่านการทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีหลายฉบับที่ครอบคลุมการค้าเพียงบางส่วน ยกเว้นภาคการธนาคารและภาคบริการบางประเภท แต่ขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์ก็จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับอียูในอัตราน้อยกว่านอร์เวย์ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าของอียูบางประการ รวมถึงต้องยอมให้พลเมืองอียูเดินทางเข้าไปทำงานได้อย่างเสรี

หากสหราชอาณาจักรเลือกใช้รูปแบบการค้าของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำการค้ากับอียู ก็อาจไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เพราะภาคการธนาคารและภาคบริการซึ่งมีมูลค่าคิดเป็น 80% ของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรไม่รวมอยู่ในข้อตกลงการเข้าถึงตลาดของอียู

รูปแบบตุรกี ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรร่วมกับอียู ทำให้ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีและการจำกัดโควตาสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศกลุ่มอียู แต่สิทธิพิเศษนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าเกษตรและภาคบริการ ส่วนข้อเสียของข้อตกลงรูปแบบนี้คือการที่ตุรกีจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับสินค้าที่ตุรกีนำเข้าจากนอกกลุ่มอียู เพราะต้องใช้อัตราภาษีนำเข้าเดียวกันกับอียู

Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ ข้อตกลงการค้า Ceta ได้รับความเห็นชอบจากชาติสมาชิกอียูทั้ง 28 ประเทศ โดยข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคทางภาษี 99%

รูปแบบแคนาดา ซึ่งทำข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Ceta กับอียู โดยข้อตกลงนี้จะขจัดอุปสรรคทางภาษีศุลกากรในสินค้าเกือบทุกประเภท ยกเว้นอาหารและบริการ ข้อตกลงรูปแบบนี้จะทำให้แคนาดาเข้าถึงตลาดเดียวของอียูได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ต้องเผชิญ

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง Ceta จะไม่ช่วยให้ธุรกิจด้านการเงินของสหราชอาณาจักรได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเสรีในอียูได้เหมือนในปัจจุบัน

รูปแบบสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งทำการค้าเสรีแบบเอกภาคี โดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยกลุ่มผู้สนับสนุนให้ออกจากอียูชี้ว่าสหราชอาณาจักรควรดำเนินนโยบายการค้าเสรีรูปแบบนี้ ซึ่งนั่นคือการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีการค้าทั้งหมด แล้วให้หันไปดำเนินแนวทางขององค์การการค้าโลกแทน อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวคิดนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคแรงงาน และกลุ่มวิจารณ์อียูที่มีแนวคิดฝ่ายซ้าย เพราะการขจัดอุปสรรคทางภาษีจะส่งผลเสียต่อภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร เนื่องจากสินค้าประเภทอาหารและเหล็กกล้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าของที่ผลิตในสหราชอาณาจักร

คำบรรยายภาพ รูปแบบสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งทำการค้าเสรีแบบเอกภาคี โดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้า

อย่างไรก็ตาม หากสหราชอาณาจักรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาต่อรองกับอียูหรือประเทศคู่ค้าอื่นได้ทันก่อนที่การแยกตัวออกจากอียูจะมีผลอย่างเป็นทางการ สหราชอาณาจักรก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าขององค์การการค้าโลกโดยอัตโนมัติ

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม