สภาเกาหลีใต้ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีแล้ว

  • 9 ธันวาคม 2016
นางสาวปัก กึน เฮ Image copyright EPA

สภาเกาหลีใต้ลงมติให้ถอดถอนนางสาวปัก กึน เฮ ออกจากตำแหน่ง ฐานมีส่วนพัวพันกรณีเพื่อนสนิทเรียกรับเงินและผลประโยชน์

รัฐสภาผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 234 ต่อ 56 ซึ่งหมายความว่าสมาชิกของพรรคแซนูริ ของผู้นำเกาหลีใต้เองก็ออกเสียงสนับสนุนให้ถอดถอนประธานาธิบดีด้วย

การลงมติดังกล่าวเป็นผลให้ประธานาธิบดีปักต้องถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาการแทน

หลังจากนี้ตุลาการ 9 คนของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะรับรองมติของรัฐสภาหรือไม่ โดยมีเวลาพิจารณาเรื่องนี้นาน 6 เดือน ซึ่งหากตุลาการตัดสินรับรองมติของรัฐสภานางสาวปักจึงจะพ้นจากหน้าที่ และจะกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ที่ถูกปลดจากตำแหน่ง

Image copyright AP

ทั้งนี้ การยื่นญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีปัก กึน เฮ มีขึ้น หลังอัยการแถลงว่าผู้นำเกาหลีใต้มีส่วนพัวพันอย่างมากในกรณีที่นางชเว ซูน ซิล เพื่อนสนิท เรียกรับเงินและผลประโยชน์จากบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศทั้งที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ผู้นำเกาหลีใต้ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้น และยังคงไม่ลาออกจากตำแหน่ง โดยเธอระบุว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของรัฐสภา

Image copyright EPA

ก่อนหน้านี้มีการมองกันว่าโอกาสที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเป็นไปได้สูง เนื่องจากบรรดาพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และยังมีสมาชิกสภาที่ไม่สังกัดพรรคซึ่งต้องการให้นางสาวปัก กึน เฮ พ้นจากตำแหน่งอยู่จำนวนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม พรรคฝ่ายค้านยังคงต้องการผู้ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนประธานาธิบดีอีกอย่างน้อย 28 เสียงจากพรรคแซนูริของผู้นำเกาหลีใต้เอง ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีคนภายในพรรคที่ไม่พอใจในตัวผู้นำพร้อมจะลงคะแนนเสียงให้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง