ซีอาน จัดพิธีใหญ่รับ วันเริ่มต้นฤดูหนาว

  • 21 ธันวาคม 2016
Image copyright Xinhua

ทางการซีอานจัดพิธีใหญ่ฉลองวันเริ่มต้นฤดูหนาว หรือ วัน เหมายัน (เห-มา-ยัน) เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม

Image copyright Xinhua

วันเหมายัน (winter solstice) ถือเป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งของจีน โดยการเฉลิมฉลองจัดขึ้นที่พระราชวังต้าหมิงกง ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี มีพิธีบวงสรวงโดยให้นักแสดงแต่งกายในชุดตามแบบราชวงศ์ถัง และบูชาสิ่งของให้เทพยดาแห่งสรวงสรรค์เพื่อขอพรให้มีสภาพอากาศดี มีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง

Image copyright Xinhua

พิธีดังกล่าวมีประวัติย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ราว 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช) โดยมีพื้นฐานมาจากธรรมเนียมความเชื่อของจีนว่า วันเหมายันเป็นวันที่พลังด้านหยางซึ่งเป็นพลังบวกมีพลังเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงจัดงานพิธีแสดงความเคารพต่อสรวงสวรรค์ เพื่อให้ "พลังหยาง" นำความสุขความเจริญมาสู่ประชาชนชาวจีน