ญี่ปุ่นตั้งงบกลาโหมปีหน้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

ที่มาของภาพ, AP

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เห็นชอบกับแผนงบประมาณกลาโหมปีหน้า (1 เม.ย. 2560-31 มี.ค. 2561) ซึ่งเพิ่มติดต่อกันเป็นปีที่ห้า และมีวงเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อเสริมสร้างเขี้ยวเล็บและป้องกันประเทศ ท่ามกลางการพิพาททางทะเลกับจีนและการคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือ

ถ้ารัฐสภาเห็นชอบกับแผนนี้ กองทัพญี่ปุ่นจะมีวงเงินใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 5.13 ล้านล้านเยน หรือ 4.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณหน้า สาเหตุของการเพิ่มงบในครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องบินรบและเรือดำน้ำ

ความตึงเครียดกับจีนกรณีหมู่เกาะข้อพิพาทในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นครอบครอง แต่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ ส่งผลให้งบประมาณสำหรับหน่วยลาดตระเวนยามฝั่ง ซึ่งเป็นงบอีกบัญชี เพิ่มขึ้นเป็น 210 พันล้านเยน (1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 187.7 พันล้านเยน

ตามแผนในงบของหน่วยยามฝั่ง จะมีการซื้อเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ 5 ลำ พร้อมกับจัดจ้างเจ้าหน้าที่พาณิชย์นาวีเพิ่มอีก 200 คน นอกจากนั้นญี่ปุ่นจะปรับปรุงระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการของเกาหลีเหนือ

การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและหน่วยยามฝั่งในครั้งนี้จะส่งผลให้ญี่ปุ่นมีหนี้มากขึ้น นอกจากงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับประชากรสูงอายุซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น