นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปี 2016
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2016

  • 31 ธันวาคม 2016

รอบปีที่ผ่านมา แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก

นวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านี้มีอะไรบ้าง ติดตามได้ทางวิดีโอชิ้นนี้