ฝรั่งเศสเริ่มใช้ กม.หนุนสิทธิพนักงานไม่ต้องตอบอีเมลนอกเวลางาน

  • 1 มกราคม 2017
Image copyright Getty Images

กฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะตัดการเชื่อมต่อ หรือ Right to disconnect เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วฝรั่งเศส วันนี้ (1 ม.ค.) โดย กม.ระบุว่า พนักงานมีสิทธิที่จะไม่ตอบหรือไม่อ่านอีเมลจากบริษัทหรือองค์กรต้นสังกัดหากอยู่นอกเวลาทำงาน

กม.ฉบับนี้เป็นหนึ่งในชุด กม.แรงงานฉบับแก้ไขที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาฝรั่งเศสตั้งแต่เดือน พ.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดว่าบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด แต่ละบริษัทต้องระบุให้ชัดเจนว่าชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละวันเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาใด หากอยู่นอกเหนือเวลางานที่กำหนด พนักงานมีสิทธิที่จะไม่อ่านหรือไม่ตอบอีเมลที่ถูกส่งมาจากบริษัทได้ และไม่ถือว่าเป็นความผิด

ผู้สนับสนุน กม.นี้ระบุว่า บริษัทที่มีกฎหรือคำสั่งให้พนักงานตรวจสอบและตอบอีเมลนอกเวลางาน เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน เพราะไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาตามที่ควรจะได้ ทั้งยังส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น ความเครียด ภาวะอ่อนล้า ปัญหาด้านการนอนหลับ รวมถึงกระทบต่อความสัมพันธ์ของพนักงานและคนใกล้ชิด

Image copyright Getty Images

บริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งในฝรั่งเศส เช่น ผู้ผลิตรถยนต์เครือเดมเลอร์ เปลี่ยนกฎของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 โดยเพิ่มทางเลือกแก่พนักงานที่อยู่ในช่วงพักร้อนหรือวันหยุดให้สามารถตั้งค่าลบอีเมลที่ถูกส่งจากที่ทำงานได้ แทนที่จะใช้ระบบตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ กม.แรงงานของฝรั่งเศสปี 2543 ระบุว่า เวลาทำงานต่อสัปดาห์ของพนักงานรวมกันต้องไม่เกิน 35 ชั่วโมง หรือหากเกินจะต้องมีค่าล่วงเวลาให้