ฟินแลนด์ทดลองใช้นโยบายแจกเงินเดือนให้คนตกงานโดยไม่มีเงื่อนไข

  • 1 มกราคม 2017
คนถือธงชาติฟินแลนด์ Image copyright Simon Cross/Getty Images

ฟินแลนด์เริ่มทดลองใช้นโยบายตามโครงการสวัสดิการสังคมในวันที่ 1 ม.ค. ซึ่งตามโครงการทดลองเป็นเวลา 2 ปี รัฐบาลจะแจกเงินค่าครองชีพขั้นพื้นฐานให้กลุ่มผู้ตกงานกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวบีบีซีรายงานว่าผู้ตกงานราว 2,000 คน จะได้รับเงินเกือบ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 20,000 บาท) ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยพวกเขาไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่ากำลังหางาน หรือมีรายได้เสริมมาจากทางอื่นก็ตาม

Image copyright LEON NEAL/AFP/Getty Images

หนังสือพิมพ์ดิ อินดีเพนเดนต์ รายงานว่า บรรดาผู้นำที่สนับสนุนโครงการนี้หวังว่า การแจกเงินค่าครองชีพขั้นพื้นฐานจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดอัตราการว่างงานและสร้างงาน โดยรัฐบาลจะติดตามคนกลุ่มนี้เพื่อศึกษาว่า นโยบายนี้ช่วยให้พวกเขาขยันหางานเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีการตั้งสมมติฐานว่า คนว่างงานจำนวนมากไม่รีบเร่งหางาน เพราะเกรงว่าหากได้งานทำ ก็จะไม่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือเรื่องการตกงานจากรัฐบาลอีกต่อไป

สำหรับกลุ่มผู้ตกงาน 2,000 คนที่เข้าโครงการนี้มาจากการสุ่มเลือก และเมื่อถูกเลือกแล้ว พวกเขามีทางเลือกทางเดียว คือต้องเข้าร่วมโครงการและรับค่าครองชีพขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 2 ปี หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ รัฐบาลอาจขยายการให้เงินเดือนขั้นพื้นฐานกับคนฟินแลนด์เพิ่มมากขึ้น

Image copyright Scott Barbour/Getty Images

ฝ่ายที่วิจารณ์นโยบายนี้ชี้ว่า การแจกเงินเดือนขั้นพื้นฐานให้กับประชากรทุกคนในฟินแลนด์จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะถือเป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ