เอาตัวรอดอย่างไรในเหตุก่อการร้าย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แอปฯสอนการช่วยคนเจ็บในเหตุก่อการร้าย

  • 6 มกราคม 2017

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและเจ้าหน้าที่แพทย์ฝ่ายพลเรือนในสหราชอาณาจักรร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน CitizenAID ที่ให้คำแนะนำประชาชนเรื่องการปฐมพยาบาลแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุก่อการร้าย ก่อนที่หน่วยพยาบาลจะมาถึง

ผู้พัฒนา CitizenAID บอกว่า ในเหตุก่อการร้าย เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินมักจะเข้าระงับภัยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ก่อนที่หน่วยพยาบาลจะมาถึง

อย่างไรก็ตาม พวกเขาชี้ว่า สิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอก็คือ เมื่อเกิดเหตุก่อการร้ายให้พยายามหนีไปยังที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายในสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าประเทศมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายการก่อการร้าย