บริษัทญี่ปุ่นปลดพนักงานออกทั้งแผนก แล้วใช้เอไอทำงานแทน

หุ่นยนต์

ที่มาของภาพ, AFP

คำบรรยายภาพ,

หุ่นยนต์ DRC-HUBO ของเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาทดแทนตำแหน่งงานของมนุษย์กว่า 5 ล้านตำแหน่งภายในปี 2020

บริษัทประกันภัย ฟุโคคุ มิวชวล ไลฟ์ อินชัวรันส์ ของญี่ปุ่น ให้พนักงานทั้งแผนกรวม 34 คนออกจากงาน โดยจะนำปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเข้ามาทำงานแทน โดยเอไอจะคำนวณเงินที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยได้โดยอัตโนมัติ

ทางบริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานขึ้นได้ถึง 30% และลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินเดือนของพนักงานลงได้ถึง 140 ล้านเยนต่อปี โดยจะลงทุนนำปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าราว 200 ล้านเยน มาติดตั้งไว้ในสำนักงานภายในเดือนนี้ ซึ่งค่าติดตั้งและบำรุงรักษาปัญญาประดิษฐ์นั้นอยู่ที่ราว 15 ล้านเยนต่อปี

หนังสือพิมพ์ไมนิจิของญี่ปุ่นรายงานว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว เป็นผลงานของบริษัทไอบีเอ็ม เจแปน ซึ่งมีชื่อว่า "วัตสัน" (Watson) ซึ่งผู้ผลิตบอกว่าเอไอนี้มีความสามารถในการคิดได้เหมือนมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบไว้ก่อน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

ทางบริษัทระบุว่า จะใช้เอไอรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัย โดยเอไอจะอ่านข้อมูลใบรับรองแพทย์ รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์อื่น ๆ ของผู้ถือกรมธรรม์ เช่นข้อมูลการผ่าตัดและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

หนังสือพิมพ์ไมนิจิยังรายงานว่า ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยในญี่ปุ่นอีกสามแห่งกำลังพิจารณาจะนำเอไอมาใช้งานในอีกหลายรูปแบบ เช่นใช้ค้นหาแผนความคุ้มครองสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

ผลวิจัยของที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) เมื่อปีที่แล้ว คาดว่าการเติบโตของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะทำให้ผู้คนในประเทศชั้นนำของโลก 15 ประเทศต้องสูญเสียตำแหน่งงานไปถึง 5.1 ล้านตำแหน่งภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งแรงงานในประเทศเหล่านี้มีจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 65 ของแรงงานทั่วโลก