หญิงบังกลาเทศ ท้าทายค่านิยมสังคม ฟ้องหย่าสามีมากขึ้น
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หญิงบังกลาเทศ ท้าทายค่านิยมสังคม ฟ้องหย่าสามีมากขึ้น

  • 6 มกราคม 2017

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ระบุว่า กว่าครึ่งของสตรีชาวบังกลาเทศแต่งงานภายในอายุ 18 ปี และด้วยค่านิยมของสังคมบังกลาเทศที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ส่งผลให้ผู้หญิงหย่าขาดจากสามีได้ยาก และหากชีวิคคู่เกิดปัญหาความรุนแรง ผู้หญิงเหล่านี้มักถูกบังคับให้ต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพวกเธอต่อไป

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในปี 2558 บ่งชี้ว่า ราว 72% ของการหย่าร้างในกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ เป็นกรณีที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอหย่าก่อน และแนวโน้มเช่นนี้กำลังมีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยหลักมากจากการที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงตัวเองเพิ่มขึ้น พวกเธอจึงไม่ยอมทนอยู่กับชีวิตคู่ที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงอีกต่อไป