ไวน์ชิราซเกี่ยวข้องอย่างไรกับอิหร่าน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ไวน์ชิราซเกี่ยวข้องอย่างไรกับอิหร่าน

ก่อนหน้าการปฏิวัติอิสลาม อิหร่านมีวัฒนธรรมการผลิตไวน์ที่สามารถนับย้อนหลังไปได้หลายร้อยปี โดยมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่เมืองชิราซ แต่จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ระหว่างเมืองชิราซในอิหร่านกับไวน์ชิราซที่มีการผลิตและได้รับความนิยมไปทั่วโลกในปัจจุบัน