เผยทดลองใช้เจลคุมกำเนิดชายในลิงได้เป็นผลสำเร็จ

เจลคุมกำเนิดชาย Image copyright SCIENCE PHOTO LIBARY
คำบรรยายภาพ เจลคุมกำเนิดชายจะไปอุดท่อนำอสุจิไม่ให้เชื้อออกมาผสมกับไข่ได้

นักวิจัยสหรัฐฯ เผยประสบความสำเร็จขั้นต้นในการทดลองใช้เจลคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย วาซาลเจล (Vasalgel) ในลิงทดลองกลุ่มหนึ่งแล้ว โดยลิงที่ได้รับการฉีดเจลดังกล่าว 16 ตัว ไม่มีตัวใดเลยที่ให้กำเนิดลูกในเวลาต่อมา

คณะนักวิจัยของมูลนิธิพาร์ซีมัส (Parsemus Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการทดลองดังกล่าวลงในวารสาร Basic and Clinical Andrology โดยระบุว่าการทดลองดังกล่าวใช้เวลาติดตามสังเกตผลนานถึงสองปี หลังฉีดเจลคุมกำเนิดเข้าในท่อนำอสุจิของลิงตัวผู้ ซึ่งส่งผลให้เชื้ออสุจิถูกเจลที่อุดอยู่สกัดกั้นไม่ให้ออกมาผสมกับไข่ของลิงตัวเมียได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ฝูงลิงทดลองทั้งหมดไม่มีลูก แม้ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีภาวะการเจริญพันธุ์เป็นปกติอยู่ก่อนหน้านี้ก็ตาม

Image copyright Science Photo Library
คำบรรยายภาพ แม้การผ่าตัดทำหมันชายถือเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร แต่ก็มีผู้ที่สามารถผ่าตัดแก้หมันได้

ทั้งนี้ วาซาลเจลมีหลักการทำงานแบบเดียวกับการทำหมันชายซึ่งใช้วิธีตัดหรือผูกท่อนำอสุจิ แต่เจลคุมกำเนิดนี้จะไปอุดปิดท่อนำอสุจิเพื่อขัดขวางไม่ให้เชื้ออสุจิว่ายไปผสมกับไข่ได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อเจลทำหน้าที่เพียงกั้นขวางเชื้ออสุจิเท่านั้น แต่ปล่อยให้ของเหลวอื่น ๆ ไหลผ่านไปได้และไม่เป็นพิษทำลายตัวอสุจิ ทั้งผู้ใช้สามารถแก้หมันจากการใช้เจลคุมกำเนิดนี้ได้ง่ายด้วยการฉีดเจลซ้ำเพื่อไปละลายเจลที่อุดอยู่ก่อนเท่านั้น แต่คุณสมบัติข้อนี้ยังไม่ได้มีการทดสอบในลิงและมนุษย์ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

ก่อนหน้านี้ได้เคยมีการคิดค้นเจลคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย RISUG มาแล้ว และกำลังทำการทดลองใช้ในมนุษย์อยู่ที่ประเทศอินเดียโดยมีความแตกต่างเล็กน้อยจากวาซาลเจล แต่เจลทั้งสองชนิดมีวิธีใช้คือฉีดเข้าท่ออสุจิเหมือนกัน และมุ่งให้เป็นวิธีการคุมกำเนิดในระยะยาวเช่นเดียวกัน

Image copyright CALIFORNIA NATIONAL PRIMATE RESEARCH CENTRE'
คำบรรยายภาพ ไม่มีลิงตัวผู้ตัวใดที่เข้ารับการทดลองใช้เจลคุมกำเนิดมีลูก

หากการทดลองวาซาลเจลในมนุษย์ประสบผลสำเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และมีผู้สนใจร่วมลงทุนผลิตเพื่อการพาณิชย์ เจลชนิดนี้จะเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบใหม่ชนิดแรกสำหรับผู้ชายในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา นอกเหนือไปจากการผ่าตัดทำหมันและใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตาม เจลคุมกำเนิดนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนถุงยางอนามัย