โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงเห็ด รายได้ 2 ทางของเกษตรกรไต้หวัน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงเห็ด รายได้ 2 ทางของเกษตรกรไต้หวัน

  • 9 กุมภาพันธ์ 2017

เกษตรกรทางภาคใต้ของไต้หวันมีแนวคิดอันชาญฉลาดในการแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพที่ทำให้การเพาะปลูกพืชไม่ได้ผล ด้วยการให้บริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่าที่ดินทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ และรับจ้างดูแลแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้ ขณะเดียวกัน พวกเขาได้นำพื้นที่ว่างใต้แผงโซลาร์เซลล์มาดัดแปลงเป็นโรงเพาะเห็ด

วิธีการนี้ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่ยังช่วยให้ไต้หวันสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้มากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งทางการไต้หวันตั้งเป้าจะลดการพึ่งพาพลังงานประเภทนี้ลง