กองทัพอิตาลีปลูกกัญชาขายเป็นยาให้ประชาชน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กองทัพอิตาลีปลูกกัญชาขายเป็นยาให้ประชาชน

  • 11 กุมภาพันธ์ 2017

ในหลายประเทศ "กัญชา" ถือเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย และทางการมีหน้าที่จับกุมดำเนินคดีกับผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ค้า รวมถึงผู้เสพ แต่ในอิตาลี ทางการกลับทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป โดยให้กองทัพรับหน้าที่ปลูกและผลิตกัญชาเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นยาให้แก่ประชาชน

นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นมา ร้านขายยาในอิตาลีเริ่มจำหน่ายกัญชาที่ผลิตโดยรัฐสำหรับนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ ซึ่งความต้องการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทัพต้องเพิ่มกำลังการปลูกและผลิตกัญชาเหล่านี้เป็นสองเท่า