ซีแลนเดีย: ทวีปใหม่ลำดับที่ 8 ซึ่งจมอยู่ใต้นิวซีแลนด์?

  • 19 กุมภาพันธ์ 2017
ซีแลนเดีย, ทวีปที่ 8, นิวซีแลนด์, แผนที่โลก Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ เมาท์ คุก ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์และซีแลนเดีย

หากคุณคิดว่ารู้จักทั้ง 7 ทวีปของโลกดีแล้วล่ะก็ ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะทวีปใหม่ในนาม "ซีแลนเดีย" กำลังรอการยอมรับในฐานะทวีปที่ 8 ของโลก

ซีแลนเดียเป็นผืนแผ่นดินขนาดใหญ่ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมดจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นดินแดนที่ไม่ได้แปลกหน้าสักเท่าไหร่ เพราะบริเวณที่เป็นยอดเขาสูงสุดของทวีปนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่มากนัก โดยเป็นที่รู้จักกันดีในนาม "ประเทศนิวซีแลนด์"

นักวิทยาศาสตร์หลายรายกล่าวว่า ผืนแผ่นดินดังกล่าวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นทวีป และมีความพยายามผลักดันรอบใหม่ให้เกิดการยอมรับผืนแผ่นดินแห่งนี้ในฐานะอีกทวีปหนึ่งของโลก

กลุ่มนักวิจัยที่เผยแพร่รายงานผ่านวารสารทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ จีโอโลจิคัล โซไซตี้ ออฟ อเมริกาส์ เจอร์นัล อธิบายว่าแผ่นดินกว่า 94 % ของซีแลนเดียจมอยู่ใต้น้ำ โดยมีเกาะเล็กๆ จำนวนหนึ่ง และเกาะหลักๆ 3 เกาะเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ได้แก่ เกาะเหนือและเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงเกาะนิวแคลิโดเนีย

Image copyright GNS

หลายคนอาจคิดว่าผืนแผ่นดินที่อยู่เหนือน้ำเท่านั้นที่จะสามารถนับได้ว่าเป็นทวีป แต่กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้จำแนกคุณสมบัติของทวีปแตกต่างออกไป และระบุว่าซีแลนเดียมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นทวีป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

• ระดับความสูงเหนือบริเวณโดยรอบ

• ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา

• พื้นที่อยู่ในบริเวณที่ชัดเจน

• พื้นดินเป็นเปลือกโลกที่มีความหนากว่าพื้นทะเลทั่วไป

Image copyright ESA/NASA
คำบรรยายภาพ ภาพถ่ายทางอวกาศของนิวซีแลนด์ ถ่ายโดยนักบินอวกาศทิม พีค

นิค มอร์ติแมร์ นักธรณีวิทยาซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของบทความดังกล่าว เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าซีแลนเดียเหมาะสมจะเป็นอีกหนึ่งทวีปของโลกมานานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว "ซีแลนเดียมีความเหมาะสมที่จะเป็นทวีปตามคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งที่จะมาห้อยท้ายเป็นทวีปที่ 8 เท่านั้น"

บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นทวีป "ที่แม้จะจมน้ำแต่ผืนดินก็ไม่แตกแยกออกจากกัน" และควรค่าแก่การนำมาศึกษาเรื่องการเชื่อมต่อและการแยกออกจากกันของเปลือกโลก

อาจถึงเวลาที่ตำราเรียนจะต้องเปลี่ยนเนื้อหาใหม่อีกครั้ง เหมือนครั้งที่พลูโตถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ เพราะถึงแม้คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ในการบัญญัติทวีปไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว แต่ความเปลี่ยนแปลงก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากผลวิจัยในอนาคตเป็นที่ยอมรับได้ว่าซีแลนเดียเหมาะสมจะเป็นอีกหนึ่งทวีปของโลก เมื่อนั้นเราคงต้องเปลี่ยนเนื้อหาตำราเรียนใหม่ว่าโลกมี 8 ทวีป ไม่ใช่ 7 อย่างที่ถูกสอนกันมาหลายสิบปี