ชี้อายุคาดเฉลี่ยคนประเทศอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในปี 2030

Korean woman

องค์การอนามัยโลกเผย อายุคาดเฉลี่ยของประชากรใน 35 ประเทศอุตสาหกรรมจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 14 ปีข้างหน้า โดยคนญี่ปุ่นจะเสียแชมป์อายุยืนให้ผู้หญิงเกาหลีใต้

องค์การอนามัยโลกและอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน เผยแพร่ผลการศึกษาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรใน 35 ประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยในอีก 14 ปีข้างหน้า หรือในปี 2030 พบว่ามีแนวโน้มที่อายุคาดเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะสูงขึ้น รวมทั้งช่องว่างของอายุคาดเฉลี่ยระหว่างหญิงและชายจะใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนพัฒนาทางสาธารณสุข รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet โดยพบว่าหญิงเกาหลีใต้จะเป็นประชากรกลุ่มแรกในโลกที่มีอายุคาดเฉลี่ยเกิน 90 ปี ภายในอีก 14 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐในด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างเท่าเทียมกัน โดยเกาหลีใต้นั้นสามารถจัดการกับปัญหาโรคความดันโลหิตสูงได้ดี และมีอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนต่ำที่สุดในโลก

ส่วนญี่ปุ่นซึ่งเคยครองแชมป์อายุคาดเฉลี่ยในประชากรหญิงสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ต้องเสียตำแหน่งให้เกาหลีใต้และฝรั่งเศสในการศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้ อายุคาดเฉลี่ยของประชากรชายญี่ปุ่นซึ่งเคยอยู่ในอันดับ 4 ยังตกไปอยู่ที่อันดับ 11 ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย

คำบรรยายภาพ,

ญี่ปุ่นเคยครองแชมป์อายุคาดเฉลี่ยในประชากรหญิงสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

สหรัฐอเมริการั้งตำแหน่งท้ายสุดในการจัดอันดับอายุคาดเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมครั้งนี้ โดยในปี 2030 คาดว่าชาวอเมริกันชายจะมีอายุคาดเฉลี่ย 80 ปี และชาวอเมริกันหญิงที่ 83 ปี เท่ากับเม็กซิโกและโครเอเชีย โดยศาสตราจารย์มาจิด เอซซาตี หนึ่งในคณะผู้ทำการศึกษาระบุว่า สหรัฐฯ นั้นขาดความเท่าเทียมทางบริการสาธารณสุข และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 35 ประเทศที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามแนวโน้มดังกล่าวคาดว่าประชากรสหรัฐฯ จะไม่มีส่วนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี 2030 อีกด้วย ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในวัยเด็ก

อย่างไรก็ตาม พบว่าประชากรชายในทั้ง 35 ประเทศที่ทำการศึกษา จะมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นจนเข้ามาใกล้เคียงกับอายุคาดเฉลี่ยของประชากรหญิงในปี 2030 เนื่องจากมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ดื่มสุราและสูบบุหรี่น้อยลง และมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนและเหตุรุนแรงต่าง ๆ ลดลง แต่คาดว่าการปรับปรุงวิถีการใช้ชีวิตและการรักษาสุขภาพของประชากรชายมีขึ้นภายหลังวัย 65 ปีไปแล้ว มากกว่าการปรับปรุงแต่วัยเด็ก