อยากอายุยืนต้องกินผัก-ผลไม้วันละประมาณ 8 ขีด

ผักโขมและผักสีเขียวช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

ที่มาของภาพ, Thinkstock

คำบรรยายภาพ,

ผักโขมและผักสีเขียวช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

นักวิจัยจากวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอนศึกษาพบว่าการกินผักและผลไม้วันละ 8 ส่วนหรือประมาณ 800 กรัม อาจจะช่วยให้คนเราอายุยืนขึ้น

โดยผักและผลไม้ 1 ส่วนเทียบเท่ากับปริมาณ 80 กรัม หรือเท่ากับกล้วยหอม 1 ลูก หรือลูกแพร์ 1 ลูก หรือผักโขม 3 ช้อนชาพูน

นักวิจัยได้ข้อสรุปดังกล่าวจากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย 95 ชิ้น ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนราว 2 ล้านคน งานวิจัยยังชี้ด้วยว่าการกินผักและผลไม้แม้จะปริมาณเพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ยิ่งกินมากก็ยิ่งดี

ที่มาของภาพ, Thinkstock

คำบรรยายภาพ,

นักวิจัยเชื่อว่าคุณค่าทางโภชนาการอันซับซ้อนในผักและผลไม้ทำให้ก่อประโยชน์ต่อร่างกาย

คณะนักวิจัยยังชี้ด้วยว่าการกินผักสีเขียวอย่างผักโขม ผักที่มีสีเหลือง อย่างพริกหยวก ผักตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำดอก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้

ขณะที่การกินผลไม้อย่างแอปเปิล ลูกแพร์ ผลไม้ตระกูลส้ม ผักสลัด และผักกะหล่ำ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบหรือแตกได้

ที่มาของภาพ, Thinkstock

คำบรรยายภาพ,

แต่สำหรับบางคนการกินผักและผลไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

งานวิจัยซึ่งเผยแพร่อยู่ในวารสารระบาดวิทยา (Journal of Epidemiology) ชิ้นนี้ยังประเมินความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยจากการเปรียบเทียบการไม่กินผักและผลไม้เลยในแต่ละวัน พบว่าการกินผักและผลไม้วันละ 200 กรัม จะลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 13% และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ 4% ส่วนการกินในปริมาณ 800 กรัม จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 28% และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ 13%

ขณะที่การกินผักและผลไม้ 200 กรัม ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลงได้ 15% แต่การกิน 800 กรัมจะลดความเสี่ยงลงได้ 31%