เทศกาล “มหาศิวะราตรี” ที่เนปาลและอินเดีย

ศาสนิกชนฮินดูชาวเนปาลและอินเดีย เฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระศิวะเทพในเทศกาล "มหาศิวะราตรี" ซึ่งหมายความถึงค่ำคืนของพระศิวะ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ในเทศกาลนี้มีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงบูชาและอดอาหาร ในเนปาลมีขึ้นที่วัดปศุปฏินาถ ศาสนสถานฮินดูในกรุงกาฐมาณฑุ

มหาศิวะราตรี,อินเดีย,เนปาล,พระศิวะ

ที่มาของภาพ, NARENDRA SHRESTHA/EPA

คำบรรยายภาพ,

พราหมณ์กำลังทอดสายตามองไปยังวัดปศุปฏินาถในกรุงกาฐมาณฑุ ในช่วงเทศกาลทางศาสนาฮินดู "มหาศิวะราตรี" ในเทศกาลนี้ ผู้นับถือศาสนาฮินดูกว่า 1 แสนคน และพราหมณ์จากทั่วเนปาล รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอินเดีย เดินทางมาสักการะบูชาที่วัดแห่งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระศิวะ เทพแห่งการสร้างสรรค์และทำลาย

ที่มาของภาพ, PRAKASH MATHEMAPRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

ชาวเนปาลผู้นับถือศาสนาฮินดู นั่งพักใกล้กับวัดปศุปฏินาถ ก่อนหน้าวันเทศกาลมหาศิวะราตรี

ที่มาของภาพ, NARENDRA SHRESTHA/EPA

คำบรรยายภาพ,

ศาสนิกชนฮินดูกำลังสูบกัญชาบริเวณหน้าวัดปศุปฏินาถ

ที่มาของภาพ, Mukesh Gupta/REUTERS

คำบรรยายภาพ,

ชายแต่งกายเป็นพระศิวะ ร่วมแสดงในขบวนแห่ทางศาสนาก่อนเทศกาลมหาศิวะราตรีจะเริ่ม

ที่มาของภาพ, Rupak De Chowdhuri/REUTERS

คำบรรยายภาพ,

ชาวฮินดู พร้อมด้วยเครื่องสักการะองค์พระศิวะ รวมตัวที่วัดในเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

ที่มาของภาพ, PRAKASH MATHEMAPRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

พราหมณ์ชาวฮินดูแต่งกายเป็น "หนุมาน" หน้าวัดปศุปฏินาถ ศาสนสถานฮินดู ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ในช่วงเวลาก่อนที่เทศกาลทางศาสนาฮินดูที่เรียกขานว่า "มหาศิวะราตรี" จะเริ่มต้นขึ้น