ยุโรปส่งดาวเทียมขึ้นโคจรเป็นคู่ ถ่ายภาพพื้นโลกทุกตารางนิ้ว

  • 7 มีนาคม 2017
(ภาพจากฝีมือศิลปิน) ดาวเทียม Sentinel-2B เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมโลกมูลค่าหลายพันล้านยูโรของสหภาพยุโรป Image copyright ESA
คำบรรยายภาพ (ภาพจากฝีมือศิลปิน) ดาวเทียม Sentinel-2B เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมโลกมูลค่าหลายพันล้านยูโรของสหภาพยุโรป

ยุโรปส่งดาวเทียม Sentinel-2B ขึ้นไปโคจรคู่กับดาวเทียมอีกดวงหนึ่ง เพื่อบันทึกภาพพื้นผิวโลกทั้งหมดไปใช้ติดตามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

องค์การอวกาศยุโรป (ESA) ส่งดาวเทียม Sentinel-2B ขึ้นไปโคจรรอบโลกคู่กับดาวเทียม Sentinel-2A ซึ่งอยู่ในวงโคจรก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อบันทึกภาพพื้นผิวส่วนบนบกของโลกและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมด โดยข้อมูลที่ได้จะใช้ในการติดตามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายของสหภาพยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่นเกษตรกรรม สาธารณสุข การวางผังเมือง และการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ

Image copyright ESA
คำบรรยายภาพ จะมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าดาวน์โหลดข้อมูลภาพจากดาวเทียมกลุ่ม Sentinel ไปใช้ได้ฟรี

จรวดเวก้าได้นำส่งดาวเทียม Sentinel-2B ขึ้นสู่อวกาศ โดยทะยานขึ้นจากฐานยิงปล่อยที่เฟรนช์เกียนา และจะค่อย ๆ เข้าสู่วงโคจรที่ระดับความสูง 786 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานของดาวเทียมอยู่ที่เยอรมนี

ดาวเทียม Sentinel-2A และ Sentinel-2B จะโคจรรอบโลกในเส้นทางเดียวกัน แต่จะมีตำแหน่งที่ตั้งทำมุมห่างกัน 180 องศา โดยการโคจรร่วมกันเป็นคู่จะทำให้ดาวเทียมทั้งสองทำงานได้ทั่วถึงรวดเร็วขึ้น

Image copyright COPERNICUS SENTINEL DATA/ESA
คำบรรยายภาพ มีการนำข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel - 2 ไปใช้ในด้านเกษตรกรรมมากที่สุด

Sentinel-2B มีกล้องขนาดใหญ่ที่สามารถบันทึกภาพพื้นผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ได้อย่างละเอียดแม้แต่จุดสีที่มีความกว้างเพียง 10 เมตร โดยจะมีการส่งข้อมูลภาพที่ได้กลับมายังพื้นโลกทุก 5 วันผ่านดาวเทียมสื่อสารอีกดวงหนึ่ง ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากการนี้ จะถูกนำมารวบรวมและตัดแบ่งออกเป็นไฟล์ขนาดเล็ก เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้อย่างเสรี

Image copyright COPERNICUS SENTINEL DATA/ESA
คำบรรยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียมของอ่าวมูซาในอิหร่าน การสำรวจแหล่งน้ำในแผ่นดินตอนในเป็นเป้าหมายของดาวเทียมกลุ่ม Sentinel ด้วยเช่นกัน

การยิงปล่อยดาวเทียม Sentinel-2B ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโคเปอร์นิคัส (Copernicus) มูลค่าหลายพันล้านยูโรของสหภาพยุโรป ซึ่งรวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกครั้งใหญ่ ทั้งบนผืนดิน ในมหาสมุทร และบรรยากาศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยดาวเทียม Sentinel-1, Sentinel-2 และ Sentinel-3 ขึ้นสำรวจส่วนต่าง ๆ ของพื้นโลกและท้องทะเลมาก่อนแล้ว ทั้งยังมีโครงการจะปล่อยดาวเทียม Sentinel เพิ่มอีก 4 ดวงเพื่อสำรวจก๊าซในบรรยากาศโลกและคุณภาพของอากาศในอนาคตด้วย