“ป่ากันไฟ” ในอินโดนีเซีย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“ป่ากันไฟ” ในอินโดนีเซีย

  • 14 มีนาคม 2017

ไฟไต้ดินที่ป่าพรุในอินโดนีเซีย ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

เมื่อปี 2558 ไฟป่ารุนแรงในพื้นที่ป่าพรุบนเกาะกาลิมันตันกินพื้นที่กว่า 8,000 ตร.กม. หมอกควันหนาทึบจากไฟป่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานนับเดือน แต่มีพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งรอดจากหายนะครั้งนั้นมาได้

นาย จานุมินโร บุนซาล ชาวบ้านบนเกาะกาลิมันตันขุดบ่อน้ำตามแนวรอบป่าใช้เป็นฉนวนกันไฟ เขาระดมทุนผ่านทางโซเชียลมีเดีย และจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า จนสามารถรักษาป่าแห่งนี้ให้รอดจากไฟป่ารุนแรง

ขณะนี้มีแผนจะนำโครงการของเขามาปรับใช้ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูแล้ง

ทั้งนี้ พื้นที่ป่าพรุสามารถติดไฟได้นานกว่าไฟป่าทั่วไป เพราะมีซากพืชซากสัตว์ทับถมอยู่ใต้ดินปริมาณมาก และเมื่อถูกเผาไฟจะคุอยู่ใต้ดิน ส่งควันและมลพิษออกมามากกว่าไฟไหม้ทั่วไป