ซาอุฯเปิด “สภาเยาวชนหญิง” แต่ภาพผู้ร่วมงานชายล้วน

  • 15 มีนาคม 2017
สภาเยาวชนหญิง, ซาอุดีอาระเบีย, จังหวัดคาสซิม, แบ่งแยกชายหญิง, การประชุม, เจ้าชายไฟซาล บิน ไมซาล บิน ซาอุด, ผู้ว่าการจังหวัด, โดนัลด์ ทรัมป์, ห้องทำงานรูปไข่, คำสั่ง, ระงับให้ความช่วยเหลือ, โครงการทำแท้งอย่างปลอดภัยในต่างประเทศ, ชายล้วน Image copyright QASSIM GIRLS COUNCIL
คำบรรยายภาพ ภาพการเปิดประชุมสภาเยาวชนหญิงจังหวัดคาสซิมซึ่งมีแต่ผู้ชายอยู่บนเวที

ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์ภาพการเปิดประชุมครั้งแรกของ "สภาเยาวชนหญิง" ประจำจังหวัดคาสซิมของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในภาพ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมชายล้วน 13 คน และไม่มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียว

รายงานระบุว่า ที่จริงมีสมาชิกสภาที่เป็นหญิงมาร่วมประชุมด้วย แต่ถูกแยกให้อยู่อีกห้องหนึ่ง และดำเนินการประชุมร่วมกันผ่านระบบเชื่อมต่อด้วยวิดีโอ เนื่องจากซาอุดีอาระเบียมีกฎที่เข้มงวดในการแยกชายหญิงออกจากกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในที่สาธารณะ

การประชุมสภาเยาวชนหญิงนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าชายไฟซาล บิน ไมชาล บิน ซาอุด ผู้ว่าการจังหวัดคาสซิม กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า สภาเยาวชนหญิงนี้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ เนื่องจากผู้คนในแถบนี้มองผู้หญิงเป็นเสมือนพี่สาวและน้องสาวของตน และเห็นว่าเป็นภาระรับผิดชอบของทางจังหวัดที่จะต้องเปิดกว้างและให้โอกาสต่อผู้หญิงมากขึ้น

ทั้งนี้ สภาดังกล่าวมีเจ้าหญิงอาบีร์ บินต์ ซัลมาน พระชายาของเจ้าชายไฟซาลเป็นประธาน แต่ในภาพถ่ายพิธีเปิดการประชุมไม่มีเจ้าหญิงรวมอยู่ด้วย เนื่องจากประทับอยู่อีกห้องหนึ่งที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหญิงโดยเฉพาะ

Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ ประธานาธิบดีสหรัฐฯลงนามในคำสั่งงดให้เงินช่วยเหลือแก่ต่างชาติในเรื่องการทำแท้ง โดยมีแต่เจ้าหน้าที่ชายล้วนเฝ้าอยู่โดยรอบ

ภาพการเปิดประชุมสภาเยาวชนหญิงที่มีแต่ชายล้วน ถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเหมือนกับภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งลงนามในคำสั่งระงับให้ความช่วยเหลือแก่โครงการทำแท้งอย่างปลอดภัยในต่างประเทศ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในภาพการลงนามครั้งนั้นมีแต่ชายล้วนเช่นกัน

รายงานของที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) ปี 2558 จัดให้ซาอุดีอาระเบียอยู่ในอันดับที่ 134 ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ จากการจัดอันดับทั้งหมด 145 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียยังเป็นประเทศเดียวที่ห้ามผู้หญิงขับรถ และกฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงทุกคนต้องมีชายเป็นผู้ปกครองดูแล โดยส่วนใหญ่ได้แก่สามี บิดา หรือพี่น้องผู้ชาย ซึ่งต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมแก่หญิงในการเข้าเรียน การเดินทางไปต่างประเทศ และการแต่งงาน

อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียกำลังมีแนวโน้มจะผ่อนปรนกฎที่จำกัดการใช้ชีวิตของผู้หญิงอย่างเข้มงวดลงบ้าง ตามนโยบาย "Vision 2030" หรือวิสัยทัศน์สู่อนาคตที่ครอบคลุมถึงการเพิ่มแรงงานหญิงจาก 22% ในปัจจุบันเป็น 30% ภายในอีก 13 ปีข้างหน้า และเมื่อเดือนที่แล้ว ซาอุดีอาระเบียได้จัดงานวันสตรีแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย