เยอรมนีเตรียมใช้อุปกรณ์จำแนกเสียงช่วยคัดกรองผู้ลี้ภัย

  • 18 มีนาคม 2017
เยอรมนี, ผู้ลี้ภัย, ผู้อพยพ, ซีเรีย, เครื่องจำแนกเสียง, ซอฟต์แวร์, วิเคราะห์, ภาษาอาหรับ, ภาษาถิ่น Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ นักภาษาศาสตร์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยว่าเครื่องจำแนกเสียงจะสามารถวิเคราะห์สำเนียงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะภาษาและคำศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สำนักงานผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของเยอรมนีเตรียมใช้เครื่องจำแนกเสียงเพื่อคัดกรองผู้ลี้ภัย โดยเครื่องดังกล่าวจะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำเนียงผู้พูดภาษาอาหรับว่ามาจากซีเรียจริงหรือไม่ หลังจากผู้อพยพเข้าเมืองจำนวนมากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนและอ้างว่าหนีภัยมาจากประเทศซีเรีย

ทางการเยอรมนีระบุว่าเครื่องจำแนกเสียงจะถูกนำมาใช้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ แต่เจ้าหน้าที่จะยังไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกระบวนการตรวจสอบเป็นการถาวร เพราะจะต้องทดสอบการใช้งานอย่างน้อยหนึ่งปี และมีคนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสงสัยเรื่องประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์สำเนียงภาษาอาหรับถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ชาวซีเรียที่ต้องการลี้ภัยในเยอรมนี แต่นักภาษาศาสตร์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถวิเคราะห์สำเนียงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากภาษาและคำศัพท์เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำนักข่าวเอพีรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ระบุว่า ทางการเยอรมนีจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวควบคู่ไปกับกระบวนการทดสอบอัตลักษณ์ของผู้ยื่นเรื่องขอลี้ภัยตามขั้นตอนดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเอกสารและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะตัดสินใจให้ที่พักพิงแก่ผู้ยื่นเรื่องขอลี้ภัย

ส่วนดอยช์เวลล์ สื่อของเยอรมนี รายงานว่ากระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยในเยอรมนีใช้วิธีจำแนกเสียงโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 1998 ขณะที่ซอฟต์แวร์จำแนกเสียงที่จะนำมาใช้ใหม่เป็นซอฟต์แวร์ชนิดเดียวกับที่สถาบันการเงินการธนาคารและบริษัทด้านความปลอดภัยหลายแห่งใช้จำแนกและระบุตัวตนบุคคล ซึ่งสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ ได้ด้วย