“เอเจ” อะบลาจาน จัสติน บีเบอร์ชาวอุยกูร์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“จัสติน บีเบอร์” ชาวอุยกูร์

  • 20 มีนาคม 2017

นักร้องวัยรุ่นชาวอุยกูร์หวังใช้เพลงป๊อบเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ในจีน

อะบลาจาน อาวุด อายุป หรือ เอเจ นักร้องวัยรุ่นชาวอุยกูร์ที่ได้รับการขนานนามว่า "จัสติน บีเบอร์ชาวอุยกูร์" ใช้ดนตรีป๊อบเป็นสื่อดึงดูดใจทั้งนักฟังเพลงชาวจีนเชื้อสายฮั่นและชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์ หวังสร้างสะพานวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองเชื้อชาติ

ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวฮั่นและชาวอุยกูร์หลายครั้ง และชาวอุยกูร์จำนวนมากมักมองว่าตนเองถูกเหยียดหยามจากชาวฮั่น และเป็นคนชายขอบของสังคมจีน เอเจบอกว่า แม้ว่าชาวฮั่นและชาวอุยกูร์มีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง เช่น ภาษา และศาสนา แต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกัน ดังนั้น เอเจ จึงอยากจะใช้เสียงเพลงของเขาทำลายกำแพงของความแตกต่างนี้

ทั้งนี้ ชาวอุยกูร์เป็นชนกลุ่นน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางภาคตะวันตกของจีน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเอเชียกลาง ในปัจจุบันมีประชากรอุยกูร์อาศัยอยู่ในจีนประมาณ 10 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง