โลกกำลังร้อนขึ้น
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปี 2017 อาจร้อนกว่าปีที่แล้ว

  • 23 มีนาคม 2017

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่า เมื่อปี 2016 อุณหภูมิโลกพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในปีนี้ นั่นคือ สภาพอากาศที่จะร้อนขึ้น ปริมาณน้ำแข็งในมหาสมุทรที่ลดลง ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังคาดว่า ชาวโลกจะต้องเผชิญภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่จะทวีความรุนแรงขึ้น เช่น พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่า