หนูน้อยดึงหมวกโป๊ป
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หนูน้อยดึงหมวกโป๊ป

  • 23 มีนาคม 2017

เด็กหญิงวัย 3 ขวบดึงหมวกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งทรงกำลังประสาทพรให้เด็กๆ และประชาชนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง