น้ำมันปลาไม่ช่วยให้ทารกฉลาดขึ้น

  • 26 มีนาคม 2017
fish oil Image copyright Getty Images

ในทางการตลาด น้ำมันปลาถูกโฆษณาให้เป็นอาหารเสริมสำหรับสตรีมีครรภ์ แต่การศึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์ 2,500 คน เป็นเวลา 10 ปี นักวิจัยในออสเตรเลียพบว่า น้ำมันปลาไม่ได้ช่วยเพิ่มระดับสติปัญญาของทารก

ดร. แจกเกอลีน กูลด์ หนึ่งในทีมวิจัยบอกบีบีซีว่า หากว่าที่คุณแม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกหมู่ การใช้น้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมก็ไม่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมองของทารก

งานวิจัยฉบับนี้ของสถาบันวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งเซาท์ออสเตรเลียติดตามผู้หญิงตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ไปจนถึงตอนที่ทารกมีอายุ 7 ขวบ โดยแบ่งหญิงตั้งครรภ์ออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับน้ำมันปลาขนาด 800 มิลลิกรัมเป็นอาหารเสริมทุกวัน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ในทางการตลาด มีการโฆษณาให้น้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมสำหรับสตรีมีครรภ์

ผลที่ได้ปรากฏว่า การได้รับน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมไม่มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารก

ดร. กูลด์ชี้ว่าน้ำมันปลาถูกใช้โฆษณาว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงพัฒนาการทางสมองของทารก ทว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้กลับบ่งชี้ว่าน้ำมันปลาอาจเพิ่มระยะเวลาของการตั้งครรภ์ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีอัตราทารกที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้คลอดก่อนกำหนดเพียงไม่กี่ราย

อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยกำลังพยายามศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้เพื่อยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้มีความเที่ยงตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง