ศาลอินเดียได้รับรองสถานะให้ธารน้ำแข็งเป็น ‘บุคคลที่มีชีวิต’
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

อินเดียให้ธารน้ำแข็งหิมาลัย ได้รับสถานะ “บุคคล” ตามกฎหมาย

  • 5 เมษายน 2017

ศาลสูงในรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดีย ประกาศให้ธารน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ คือ แม่น้ำคงคา และแม่น้ำยมุนา มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย นับเป็นความพยายามล่าสุดในการปกป้องแม่น้ำสำคัญทั้งสองสายที่กำลังเผชิญปัญหามลพิษจากน้ำมือของมนุษย์

การที่ศาลสูงในรัฐอุตตราขัณฑ์ให้สถานะบุคคลแก่ ธารน้ำแข็งกังโกตรี และธารน้ำแข็งยมุโนตรี ตลอดจน ธารน้ำ ทะเลสาบ น้ำตก ทุ่งหญ้า และป่าไม้ จะช่วยให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้ศาลได้มอบสถานะดังกล่าวให้แก่ แม่น้ำคงคา และแม่น้ำยมุนา

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงานยุติธรรมในอินเดีย จากอดีตที่มองธรรมชาติว่าเป็นเพียงทรัพยกรสำหรับใช้สอย ไปเป็น "บุคคล" ที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ซึ่งปัจจุบันกฎหมายอินเดียให้การรับรองสถานะบุคคลเช่นนี้กับ บริษัท และศาสนสถานต่าง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง