พาเหรดซามูไร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

พาเหรดซามูไรในญี่ปุ่น

  • 10 เมษายน 2017

คนในญี่ปุ่นหลายพันร่วมร่วมจำลองเหตุการณ์ ที่ทะเกะดะ ชิงเง็น ยอดขุนศึกนำทัพสู่สนามรบ

ขบวนพาเหรดซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประจำปี