ตลาดแฟชั่นมุสลิม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ตลาดแฟชั่นมุสลิม

  • 11 เมษายน 2017

ตลาดแฟชั่นมุสลิมมีมูลค่า 2-5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเติบโตขึ้นทุกปี ผู้หญิงมุสลิมต้องการสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการมากขึ้น แต่แบรนด์ต่างๆกลับยังไม่เข้ามาจับตลาดนี้มากนัก นอกจากนี้ผู้หญิงมุสลิมยังมีความภักดีต่อแบรนด์อย่างมากด้วย