เนสท์เล่ไฟเขียวให้พนักงานพาเจ้าตูบไปเลี้ยงที่ทำงานได้

เนสท์เล่ไฟเขียวให้พนักงานพาเจ้าตูบไปเลี้ยงที่ทำงานได้

ขณะนี้มีพนักงานพาสุนัขไปที่สำนักงานแห่งนี้วันละ 25 ตัว งานวิจัยระบุว่าการนำสัตว์เลี้ยงไปที่ทำงานสามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้

ภายในสิ้นปีนี้จะมีสุนัขราว 100 ตัว ได้รับบัตรประจำตัว เพื่อใช้เข้าออกสำนักงานเนสท์เล่แห่งนี้

นางเด็บบี โคเนลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขบอกว่า ผู้ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงที่ทำงาน จะต้องมั่นใจว่าที่ทำงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อสุขภาพจิตของสุนัข ขณะเดียวกันสุนัขก็มีอารมณ์ดีด้วย ผู้เชี่ยวชาญแนะให้เตรียมอาหารโปรดและของเล่นของพวกมันติดมือไปด้วย เพื่อให้เจ้าตูบเพลิดเพลินระหว่างวัน